Start arrow Bip
sobota, 20 październik 2018
 
 
CategoryPliki do pobrania(34)
 
 
 

 

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
                                Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Adres podmiotu
87-600 Lipno
ul. 11 Listopada 13a

Województwo: Kujawsko-pomorskie
Powiat: Powiat lipnowski
Gmina: Lipno
Poczta: Lipno

telefon: 0-54 288-34-90
 
Adres e-mail
mosir@umlipno.pl

 Statut MOSiR Lipno

Uchwała MOSiR Lipno

****************************************** 

PRZETARGI 

 Przetarg Ratownictwo

Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie

Umowa (wzór)

Zestawienie sprzętu ratowniczego

znajdującego się na wyposażeniu

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

******** 

Przetarg olej opałowy

Załącznik nr 1 do SIWZ-  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

Rozstrzygnięcie przetargu na olej opałowy

Oddalenie protestu

*********

II Przetarg olej opałowy

Załącznik nr 1 do SIWZ-  Formularz ofertowy

 

Rozstrzygnięcie przetargu - olej opałowy 2010  

 


 

 
   
Projekt i wykonanie Web Design Studio